Apulaistietosuojavaltuutetulta uusi päätös asuintaloon asennettavan sähkölukkojärjestelmän henkilötietokäsittelystä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt Kojamo Oyj:n muuttamaan sähkölukkojärjestelmään liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Apulaistietosuojavaltuutettu on päätöksessään todennut, ettei rekisterinpitäjä Kojamo Oyj ollut huomioinut tietosuojalainsäädännön vaatimuksia riittävällä tavalla. Asiassa oli kysymys rekisteröityyn kohdistettavan informoinnin sekä henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden ja rekisteripitäjän muiden velvollisuuksien...

Mikä on toiminnantarkastus ja miten se toimitetaan taloyhtiössänne? Toiminnantarkastajalle uusi maksuton ohje Kiinteistöliitolta

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa taloyhtiön taloudenpitoa ja hallintoa sen toteamiseksi, onko taloyhtiön ja sen johdon toiminta ollut lainmukaista. Tarkastuksen tarkoitus on informoida taloyhtiön osakkaita sekä lisätä luottamusta ja avoimuutta taloyhtiön hallintoon. Taloyhtiön tilikauden päätteeksi monessa yhtiössä toteutetaan toiminnantarkastus, jonka tarkoituksena...

Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Näihin tiloihin lukeutuvat esimerkiksi porraskäytävä, ullakko- ja kellaritilat sekä yhteinen sauna. Lisäksi taloyhtiö voi tupakkalain nojalla kieltää tupakoinnin myös yhtiön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä...