Ajankohtaista

Lumityöt taloyhtiöissä

Runsaslumiset talvet aiheuttavat ongelmia monissa taloyhtiöissä. Etenkin kantakaupungeissa sijaitsevien taloyhtiöiden pihat ovat pieniä sekä hankalan mallisia ja usein myös täynnä parkkipaikkoja. Kun lunta sataa runsaasti kerrallaan, ongelmaksi muodostuu se, ettei taloyhtiön pihalla ole tilaa, johon lunta mahtuisi turvallisesti kasaamaan. Taloyhtiö...

Miten taloyhtiön tulee toimia osakkaan maksukyvyttömyystilanteessa?

Inflaation myötä kiristynyt taloustilanne on näkynyt taloyhtiöiden osakkaiden maksuongelmien lisääntymisenä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkuneen matalan korkotason aikana otetut asuntolainat, jotka ovat korkojen nousun myötä käyneet liian suuriksi osakkaiden nykyiseen maksukykyyn nähden. Samanaikaisesti taloyhtiöt ovat joutuneet tekemään korotuksia hoitovastikkeisiin...

Muutoksia taloyhtiöiden paloturvallisuutta koskevaan vastuunjakoon

Vuoden 2024 alussa voimaan astuva pelastuslain uudistus muuttaa taloyhtiön paloturvallisuusvelvoitteita. Jatkossa taloyhtiön on huolehdittava siitä, että huoneistot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka havaitsevat alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin sekä varoittavat huoneistoissa olevia. Taloyhtiö on lisäksi velvollinen huolehtimaan palovaroittimien...