Vuokralaisten vastuu maksamattomista vuokrista siltä ajalta, kun asunto on luovutettu väliaikaisesti toisten käyttöön

Vuokranantaja oli tehnyt vuokralaisten kanssa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Helsingissä sijaitsevasta asuinhuoneistosta. Vuokralaiset olivat muuttaneet pois asunnosta väliaikaisesti, jolloin asuntoon muuttaneet toiset asukkaat saivat asunnon hallinnan väliaikaisen luovutuksen perusteella. Asunnon alkuperäiset vuokralaiset tekivät ilmoituksen vuokranantajalle huoneiston väliaikaisesta luovutuksesta muille henkilöille....

Yhtiökokous päätti yksinkertaisella enemmistöllä hankkia lisämaata – kaikkien osakkeenomistajien tuli rahoittaa hanke

Hovioikeus on antanut ratkaisun asiassa, jossa osa asunto-osakeyhtiön osakkaista oli nostanut kanteen taloyhtiötä vastaan. Kanteella vaadittiin yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen kumoamista. Kyse oli siitä, että yhtiökokouksessa oli yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetty kahden tontin hankkimisesta lisämaaksi. Yhtiökokous oli pitänyt hankintaa sellaisena asunto-osakeyhtiölaissa...

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös asukkaiden koronatartuntatietojen keräämisestä taloyhtiön toimesta

Tietosuojavaltuutetun toimistolle tehtiin kantelu asiassa, jossa taloyhtiö oli rekisterinpitäjänä edellyttänyt asukkaita ilmoittamaan koronavirustartunnasta isännöitsijälle. Taloyhtiön antamassa selvityksessä asiaa perusteltiin sillä, että siivousta voitaisiin tarvittaessa tehostaa eikä tarkoitus ole suinkaan ollut kerätä asukkaiden terveystietoja. Taloyhtiön antaman selvityksen mukaan terveystietoja ei ollut...