Taloyhtiön vastuut korostuvat talvella

Talotekniikan järjestelmien toimivuus ja automatiikan säätöjen tilanne kannattaa tarkastaa hyvissä ajoin ennen kovimpia talvipakkasia. Myös energiankulutusta kannattaa seurata, sillä siitä voidaan tehdä havaintoja esimerkiksi järjestelmissä ilmenevistä vioista. Lisäksi taloyhtiön tulee huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta. Järjestelmien toimivuuden varmistaminen Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien...

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto – noin 40 % taloyhtiöistä ei ole vielä tehnyt siirtoa

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton ensimmäinen siirtymävaihe lähenee loppuaan, kun ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa järjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Lokakuun lopulla noin 40 % taloyhtiöistä ei ollut vielä tehnyt siirtoa. Mikäli taloyhtiö ei siirrä osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023...

Taloyhtiöiden kannattaa varautua ajoissa ilmastonmuutoksesta johtuviin vaikeutuviin sääoloihin

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät helteet ja tulvat lisäävät tulevaisuudessa rakennusten vahingoittumisen riskiä. Riskeihin on syytä varautua ajoissa etenkin tehdessä peruskorjauksia, joille odotetaan pitkää käyttöikää. Omaan rakennukseen kohdistuvia riskejä kannattaa pohtia suunnitellessa remonttien toteutusta ja esimerkiksi käytettäviä materiaaleja sekä tarkastettaessa taloyhtiön vakuutuksia....