Etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan muun muassa yhtiökokousten pitämiseen. Muutokset tulisivat muuttamaan muun muassa osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain säännöksiä etäyhteyden välityksellä pidettävistä kokouksista. Hallitus katsoo etäosallistumisen helpottamisen ja etäkokousten sallimisen olevan perusteltua, sillä esitettyjen muutosten tavoitteena on...

Tietoja uupuu sähköisestä huoneistotietojärjestelmästä yhä kymmenientuhansien taloyhtiöiden osalta

Vuoden 2019 alusta lähtien kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt on perustettu sähköisesti, eikä näiden osalta ole tehty enää paperisia osakekirjoja. Ennen 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden osalta tietoja on siirretty sähköiseen muotoon varsin vähän. Maanmittauslaitoksen mukaan sähköiseen järjestelmään on kertynyt tiedot yhteensä vain noin...

Myymälähuoneiston käyttäminen yhtiöjärjestyksen vastaiseen tarkoitukseen hallintaanottoperusteena

Helsingin hovioikeus antoi 31.5.2021 ratkaisun asiassa S 19/1881, jossa osakkeenomistaja omisti myymälähuoneiston hallitsemiseen oikeuttavat osakkeet. Osakkeenomistajan osakehuoneistoa oli käytetty kahvilana tai ravintolana vastoin yhtiöjärjestyksen käyttötarkoitusta. Yhtiökokous teki päätöksen osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen käyttötarkoituksen perusteella. Osakkeenomistaja nosti yhtiökokouspäätöksen moitekanteen...