Tällä sivulla voit ilmiantaa lainsäädäntöön liittyvän ongelmakohdan, sääntelyssä olevan puutteen tai muutoin asumiseen, rakentamiseen tai kiinteistöihin liittyvän epätarkoituksenmukaisen ratkaisun.  

Isännöintiyritykset ry edistää jäsenyritystensä etua ja pyrkii yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa huomioimaan palvelun kautta esille tulevat havainnot ja viemään niitä soveltuvin osin myös lainsäätäjän tietoon.  

Huomiot ja ilmiannot voit jättää nimettömänä.