Taloyhtiöiden kannattaa varautua ajoissa ilmastonmuutoksesta johtuviin vaikeutuviin sääoloihin

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät helteet ja tulvat lisäävät tulevaisuudessa rakennusten vahingoittumisen riskiä. Riskeihin on syytä varautua ajoissa etenkin tehdessä peruskorjauksia, joille odotetaan pitkää käyttöikää. Omaan rakennukseen kohdistuvia riskejä kannattaa pohtia suunnitellessa remonttien toteutusta ja esimerkiksi käytettäviä materiaaleja sekä tarkastettaessa taloyhtiön vakuutuksia.

Lisääntyvät helteet aiheuttavat tulevaisuudessa kuumuutta ja kuivuutta, mikä kannattaa huomioida myös taloyhtiöissä. Asuntojen viilennyksen mahdollisuus sekä paloturvallisuusasiat tulee huomioida entistä paremmin. Esimerkiksi ulkopintojen maaleissa kannattaa suosia vaaleita sävyjä, jotka imevät vähemmän lämpöä ja kestävät näin myös pidempään.

Harvenevat mutta voimistuvat sateet aiheuttavat tulvariskin, joka kuormittaa viemäriverkostoa ja korostaa hulevesien hallintaa. Vesimassojen tehokkaalla ohjaamisella ja imeytymisen mahdollistamisella vältetään suurimpien vahinkojen riskit. Myös kosteammat talvet lisäävät sisäilmaongelmien ja rakenteellisten vaurioiden riskiä.

Varautumista vakuutuksilla

Sen lisäksi, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit huomioidaan korjaustöissä, kannattaa tarkastaa myös taloyhtiön vakuutukset. Lisääntyvät riskit saattavat vaikuttaa vakuutusten ehtoihin sekä korvausmääriin, minkä vuoksi on suositeltavaa, että vakuutusturva on ennemmin liian laaja kuin liian suppea. Laajemmasta vakuutusturvasta aiheutuvat lisäkustannukset ovat yleensä pieniä, ja lisäturvalla saatetaan vahingon sattuessa saavuttaa merkittävää hyötyä.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuessa oleelliseksi muodostuu etenkin kiinteistövakuutus, jolla turvataan rakenteisiin kohdistuvia vahinkoja. Lisäksi kannattaa tarkastaa vastuuvakuutus, joka kattaa taloyhtiön puutteellisista toimista johtuvia henkilö- ja esinevahinkoja. Kiinteistövakuutuksen suhteen kannattaa pohtia, palvelisiko niin sanottu all risk -vakuutus taloyhtiön tarpeita parhaiten. All risk -vakuutus korvaa myös vahingot, jotka aiheutuvat äkillisistä ja ennalta-arvaamattomista tapahtumista. Muita huomioitavia seikkoja ovat muun muassa omavastuuosuudet sekä vakuutusmääräperusteisen ja täysarvovakuutuksen välinen punninta. Osakkaiden irtaimistoa taloyhtiön ei ole mahdollista vakuuttaa.