Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto – noin 40 % taloyhtiöistä ei ole vielä tehnyt siirtoa

Sähköisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton ensimmäinen siirtymävaihe lähenee loppuaan, kun ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa järjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Lokakuun lopulla noin 40 % taloyhtiöistä ei ollut vielä tehnyt siirtoa. Mikäli taloyhtiö ei siirrä osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä, siirto muuttuu maksulliseksi.

Siirron voi tehdä isännöitsijä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu henkilö, joka on valtuutettu siirron tekemiseen. Mikäli isännöitsijä siirtää taloyhtiön osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, tulee hänen saada taloyhtiöltä sähköinen valtuutus. Tämän jälkeen isännöitsijä voi ladata taloyhtiön siirtotiedot isännöintijärjestelmästä siirtopalveluun. Isännöitsijällä on oikeus periä taloyhtiöltä maksu osakeluettelon siirrosta.

Kun osakeluettelon siirto huoneistotietojärjestelmään on tehty, taloyhtiön hallituksen tulee hyväksyä siirto ja lisäksi siirrosta on ilmoitettava taloyhtiön osakkaille. Seuraavassa siirtymävaiheessa osakkaan tulee hakea osakehuoneistonsa omistuksen rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta. Samassa yhteydessä maanmittauslaitos mitätöi paperisen osakekirjan. Siirtoa voi hakea koska tahansa sen jälkeen, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.

Osakkaan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Toisaalta omistuksen rekisteröinti voi tulla pakolliseksi jo aiemmin, sillä kun huoneisto vaihtaa omistajaa ensimmäisen kerran taloyhtiön osakeluettelon siirron jälkeen, tulee uuden omistajan hakea omistuksensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta kahden kuukauden kuluessa kaupanteosta tai omistusoikeuden siirtymisestä.