Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin hyväksyntä etenee

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) lopullinen hyväksyntä etenee. Euroopan unionin toimielimet saavuttivat alustavan sovun direktiivin sisällöstä joulukuussa 2023 ja parlamentti hyväksyi direktiivin maaliskuussa 2024. Nyt direktiivi odottaa vielä neuvoston lopullista hyväksyntää, jonka jälkeen sen kansallinen täytäntöönpano voi alkaa. Arvio on, että direktiiviin perustuvat kansalliset lait astuisivat voimaan vuoden 2026 alussa.

Direktiivin tarkoituksena on vähentää rakennusalan kasvihuonekaasupäästöjä sekä energiankulutusta ja lisätä energiatehokkuutta koskevaa tietojen jakamista. Tavoitteena on myös, että energiatehokkuudeltaan heikompia rakennuksia peruskorjattaisiin.

Direktiiviehdotuksen sisältö on muuttunut pitkien neuvottelujen aikana ja esimerkiksi yksittäisiin asuinrakennuksiin kohdistuvia vaatimuksia on lievennetty. Lievennysten myötä taloyhtiöihin ei ole tulossa päivämääriin sidottuja korjausvelvoitteita.

Tätä vastoin vaatimukset uusien taloyhtiöiden energiatehokkuuden osalta kasvavat, sillä uusien rakennusten on oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen. Lisäksi jäsenmaiden tulee toimenpiteillään varmistaa, että asuinrakennusten energiankäyttöä vähennetään vähintään 16 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 20-22 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Se, miten nämä tavoitteet saavutetaan, millaisia vaatimuksia korjausrakentamiselle asetetaan ja millaisia tukijärjestelmiä luodaan, selviää vasta, kun direktiivin kansallisen täytäntöönpanon aletaan valmistella. Joka tapauksessa taloyhtiöiden on syytä varautua mahdollisiin energiatehokkuutta parantaviin muutoksiin.