Kameravalvonnan toteuttaminen taloyhtiössä

Taloyhtiö voi haluta lisätä turvallisuutta asentamalla piha-alueilleen ja yhtiön omistuksissa oleviin rakennuksiin tallentavan kameravalvonnan. Valvonnan toteuttamisessa tulee kuitenkin huomioida monenlaiset oikeudelliset lähtökohdat. Huomioon tulee ottaa niin asukkaiden oikeus yksityisyyteen ja kotirauhaan kuin lainsäädännön asettamat velvoitteet tietosuoja-asioista. Keskeiset säännökset löytyvät rikoslaista, Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta sekä tietosuojalaista.

Taloyhtiöissä on kahdenlaisia tiloja; kotirauhan suojaamia sekä taloyhtiön yleisiä tiloja. Rikoslaki kriminalisoi kotirauhan rikkomisen. Kodin ja sen välittömän ympäristön kuvaaminen oikeudetta voi täyttää rikoslaissa määritellyn salakatselun tunnusmerkistön. Kameravalvontaa ei siis saa ilman asukkaiden lupaa ulottaa esimerkiksi taloyhtiön rappukäytävän tai piha-alueen osaan, joka on tietyn huoneiston asukkaan yksinomaisessa käytössä esimerkiksi yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella.

Oleellista on huomioida, että rikoslaki kriminalisoi vain ihmisen kuvaamisen, eikä esimerkiksi tyhjän pihan kuvaaminen siis täytä rikoksen tunnusmerkistöä. Lisäksi oleellista on kuvaamisen oikeudettomuus. Mikäli kuvattava on kotirauhan suojaamalla alueella luvatta, on kuvaaminen oikeutettua. Kameroiden asentaminen intiimin käyttötarkoituksen tiloihin, kuten yhtiön sauna- tai pesutiloihin, kuntosaliin tai wc-tiloihin on kiellettyä. Mikäli kameroita halutaan asentaa yhtiön hallinnassa oleviin yleisiin tiloihin tai piha-alueille, on tämä mahdollista yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Rikosoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta ei ole merkitystä sillä, valvooko yhtiön asukkaiden yhteiskäytössä olevaa piha-aluetta yhtiö itse vai vartioimisliike. Mikäli kameravalvonta ulkoistetaan, tulee kuitenkin siinäkin tapauksessa huomioida tietosuojan asianmukainen toteutuminen. Kuvatiedostot muodostavat henkilörekisterin, jonka tietojen käsittelemiseen tulee soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kameravalvonnasta tulee myös ilmoittaa näkyvästi ja siitä tulee laatia tietosuojaseloste. Sillä, jonka henkilötietoja käsitellään, tulee lisäksi olla oikeus tarkistaa hänestä rekisteröidyt tiedot.