Lumityöt taloyhtiöissä

Runsaslumiset talvet aiheuttavat ongelmia monissa taloyhtiöissä. Etenkin kantakaupungeissa sijaitsevien taloyhtiöiden pihat ovat pieniä sekä hankalan mallisia ja usein myös täynnä parkkipaikkoja. Kun lunta sataa runsaasti kerrallaan, ongelmaksi muodostuu se, ettei taloyhtiön pihalla ole tilaa, johon lunta mahtuisi turvallisesti kasaamaan.

Taloyhtiö on velvollinen pitämään kunnossa sen omistaman piha-alueen. Kunnossapitovelvollisuus pitää sisällään muun muassa lumityöt sekä liukkauden estämisen. Lumi tulee kasata turvallisiin kohtiin; esimerkiksi pelastustiet ja kulkuväylät on jätettävä esteettömiksi. Lisäksi on huomioitava, etteivät lumikasat muodostu liian korkeiksi. Mikäli lunta ei voida sijoittaa turvallisesti, taloyhtiön tulisi kuljettaa lumi pois.

Taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluu myös sen piha-alueen ja kaupungin omistaman tien välinen alue. Näin ollen taloyhtiön tulee varmistaa, ettei tälle alueelle kasaannu näkyvyyttä estäviä lumivalleja. Lisäksi taloyhtiön tulee huolehtia sen katolle muodostuvasta lumikuormasta ja tarvittaessa tilata ammattilaiselta lumenpudotus.

Lisäksi runsaslumisina talvina lumen lapioiminen pois terasseilta ja parvekkeilta on tärkeää, sillä lumi voi sulaessaan aiheuttaa kosteusvaurioita talon rakenteisiin. Vaikka lumen lapioiminen pois terasseilta ja parvekkeilta kuuluu osakkaan vastuulle, turvallisuuden kannalta voi olla järkevämpää hoitaa työ keskitetysti taloyhtiön toimesta.

Taloyhtiöllä on niin kutsuttu korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueensa kunnossapidosta. Tämä tarkoittaa, että vahingon sattuessa taloyhtiön tulee osoittaa toimineensa huolellisesti. Näin ollen taloyhtiön kannattaa varautua talven haasteisiin jo hyvissä ajoin esimerkiksi sopimalla talvikunnossapidosta huoltoyhtiön kanssa ja huomioimalla budjetissaan runsaisiin lumisateisiin, liukkauteen sekä sään vaihteluun liittyvät kustannukset. Lisäksi on tärkeää, että taloyhtiö tarkkailee aktiivisesti lumi- ja jäätilannetta sekä ryhtyy matalalla kynnyksellä erilaisiin varotoimenpiteisiin.