Ajankohtaista

Taloyhtiöiden hoitokulut nousupaineessa vuonna 2022

Taloyhtiöiden on syytä tulevaisuudessa kiinnittää huomioita useaan eri seikkaan laatiessaan vuosittaisia talousarvioita, sillä taloyhtiöiden hoitokulut ovat nousemassa aiempaa korkeammiksi tänä vuonna. Nousupaine on seurausta erityisesti lämmityskustannusten maailmanlaajuisesta noususta ja se näkyy taloyhtiöissä monella eri osa-alueella. Kaukolämmön hintojen noususta tiedotettiin jo...

Kuka on vastuussa taloyhtiöiden talvikunnossapidosta?

Kevään tehdessä pikkuhiljaa tuloaan, on tärkeää, että taloyhtiöt hoitavat talvikunnossapidon oikeaoppisesti talvikauden loppuun asti. Kiinteistönomistajana taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että liikkuminen kiinteistön alueella on turvallista talon asukkaille sekä talon ulkopuolisille. Taloyhtiön johdolla, jolla tarkoitetaan pääasiassa hallitusta ja isännöitsijää, on...

Oikeusministeriön arviomuistiossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita

Oikeusministeriö julkaisi loppuvuodesta arviomuistion asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista. Asunto-osakeyhtiölain arviointia onkin pidetty ajankohtaisena, sillä laki on sellaisenaan ollut voimassa jo 10 vuotta. Taloyhtiöiden toimintaympäristö ja taloyhtiöiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttötavat ovat muuttuneet runsaasti 10 vuodessa. Muun muassa digitaalisen kehityksen hyödyntäminen, ikääntyvien...