Ajankohtaista

Vuokralaisen minipossut tuhosivat asunnon

A ja B olivat vuokranneet asuinhuoneiston helmikuussa 2015. Vuokralaisten yhteiselo päättyi maaliskuussa 2017, kun B muutti pois huoneistosta. Vuokrasuhde jatkui vielä elokuun lopulle, jolloin myös A muutti pois. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan huoneisto oli vuokrasuhteen päättyessä siivottomassa kunnossa. Lattioilla oli...

Kenelle kuuluu tieto hallituksen kokouspöytäkirjasta?

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty hallituksen kokouksen pöytäkirjan julkisuudesta. Näin ollen hallitus voi itse päättää, missä laajuudessa se julkaisee kokouspöytäkirjat. Poikkeuksen edellä sanottuun tuo asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä, jos päätös koskee osakkaan omistamiin yhtiön osakkeisiin...

HO: Kahden vuoden ajan jatkuneet omavastuuosuuksien maksuviivästykset eivät olleet peruste vuokrasopimuksen purkamiselle

Valituksessaan hovioikeudelle vuokralainen lausui, että maksulaiminlyönnit olivat johtuneet tilapäisestä syystä. Vuokralaisen mukaan vuokrien omavastuuosuudet olivat jääneet maksamatta sen jälkeen, kun hänen iäkäs äitinsä ja henkilökohtainen avustajansa eivät olleet enää hoitaneet vuokralaisen taloudellisia asioita. Vuokralaisen mukaan tilapäinen laiminlyönti oli sittemmin korjaantunut,...