Ajankohtaista

Hallituksen jäsenen erottaminen kesken toimikauden

Asunto-osakeyhtiön hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestyksessä ole edellytetty määräenemmistöä. Mahdollisuuksien mukaan hallituksen tulisi kuitenkin pyrkiä yksimielisiin päätöksiin, jolloin korostuu hallituksen kyky ratkaista erimielisyyksiä keskustelemalla. Toisinaan näkemyserot hallituksen sisällä vaikeuttavat sen toimintaa, mikä voi herättää tarpeen arvioida hallituksen kokoonpanoa...

Määräaikaa osakeluetteloiden siirrolle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella

Taloyhtiöille asetettua määräaikaa osakeluetteloiden siirtämiselle huoneistotietojärjestelmään jatketaan vuodella suunnitellusta. Siirto on yhä maksutonta uuden määräajan puitteissa. Taustaa Huoneistotietojärjestelmä on vuonna 2019 käyttöön otettu Maanmittauslaitoksen ylläpitämä sähköinen järjestelmä, johon kootaan vaiheittain tiedot taloyhtiöstä ja osakehuoneistoista sekä niiden omistajista ja panttauksista. Järjestelmän...

Osakkaan muutostyölle asetettavat ehdot

Asunto-osakeyhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa osakkaan muutostyölle ehtoja, jos työ vahingoittaa rakennusta tai muutoin aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille. Ehtojen tulee olla tarpeellisia rakennuksen vahingoittumisen tai muun mahdollisen haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä...