Taloyhtiön vastuut korostuvat talvella

Talotekniikan järjestelmien toimivuus ja automatiikan säätöjen tilanne kannattaa tarkastaa hyvissä ajoin ennen kovimpia talvipakkasia. Myös energiankulutusta kannattaa seurata, sillä siitä voidaan tehdä havaintoja esimerkiksi järjestelmissä ilmenevistä vioista. Lisäksi taloyhtiön tulee huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta.

Järjestelmien toimivuuden varmistaminen

Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien kunnossapito on asunto-osakeyhtiölaissa säädetty taloyhtiön vastuulle. Yhtiön tulee huolehtia muun muassa vesikiertoisten lämmitys- ja kuivauspattereiden, lattialämmityksen, sähköpattereiden sekä liesituuletinta lukuun ottamatta talon ilmanvaihtojärjestelmien kunnossapidosta. Jotta järjestelmien toimivuus voidaan varmistaa ja viat havaita ja korjata mahdollisimman nopeasti, kannattaa taloyhtiön tehdä yhteistyötä osakkaiden kanssa ja kehottaa osakkaita tarkastamaan järjestelmien huoneistokohtainen toimivuus.

Sekä vesikiertoisen että sähköllä toimivan lämmitysjärjestelmän toimivuus voidaan testata helposti nostamalla järjestelmän asetusarvoa ja seuraamalla, nouseeko veden tai lämmönjakolaitteiston, kuten lattialämmityksen tai seinäpattereiden, lämpötila säädetylle tasolle. Myös ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus voidaan testata ilmanvaihtojärjestelmän voimakkuutta säätämällä. On erityisen tärkeää muistaa testaamisen jälkeen palauttaa asetukset takaisin lähtötasolle. Mikäli testauksen yhteydessä ilmenee vikoja, kuuluu näiden korjaaminen taloyhtiön vastuulle.

Kiinteistön sulanapitojärjestelmiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, sillä niiden energiankulutus saattaa jatkuvasti päällä pidettynä nousta merkittäviin lukemiin. Suurten kustannusten välttämiseksi järjestelmiä kannattaa pitää päällä ainoastaan silloin, kun riski jäätymisestä on todellinen.

Alueen talvikunnossapidosta huolehtiminen

Myös kiinteistön alueen turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu taloyhtiön vastuulle, ja oikeuskäytännössä on linjattu, että taloyhtiöllä on niin sanottu korostunut vastuu kiinteistön alueen turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli taloyhtiö ei vahingon sattuessa kykene osoittamaan toimineensa talvikunnossapidon osalta huolellisesti, on se lähtökohtaisesti vahingonkorvausvastuussa aiheutuneesta vahingosta.

Talvikunnossapito on useimmissa taloyhtiöissä ulkoistettu huoltoyhtiölle. Ennen talvea kannattaa kiinteistönhuoltosopimus käydä läpi ja tarkastaa, mitä esimerkiksi katolla olevan lumen tarkkailemisesta ja pudottamisesta sekä pihan liukkauden torjumisesta ja lumen auraamisesta on sovittu. Mahdollisimman yksityiskohtaiset kirjaukset sopimuksessa edistävät taloyhtiön huolellisuusvaatimuksen toteutumista.

Vaikka talvikunnossapito olisi ulkoistettu, kuuluu vahingonkorvausvastuu silti taloyhtiölle. Yhtiö voi kuitenkin vaatia korvausta huoltoyhtiöltä, mikäli huoltoyhtiö on toiminut sopimusvelvoitteiden vastaisesti.