Ajankohtaista

Milloin osakkaan märkätilaremontissa on uudistettava vesieristeet ja sähköt nykymääräysten mukaisiksi?

Osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä omalla kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn huoneiston käyttötarkoituksen mukainen eikä siitä saa aiheutua haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Märkätiloihin liittyvät muutokset saattavat käsittää esimerkiksi ammeen vaihdon suihkukoppiin tai suihkunurkkaukseen ja kaakeleiden...

Miten lait jarruttavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota? – Ympäristöministeriö keräsi tietoa Lakiklinikka-kokeilulla

KIRA-digi-hankkeen ainutlaatuinen Lakiklinikka-kokeilu on tuottanut tietoa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota hidastavista laeista ja sääntelystä. Eniten alan digitalisaatiota hidastavat muun muassa tiedonhallintaan ja tiedon avoimuuteen, tiedonsiirron rajapintoihin, tietosuojaan, hankintalakiin sekä viranomaistoimintaan liittyvä sääntely. Ympäristöministeriö aikoo huomioida tulokset esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelussa....

Kiinteistöverojärjestelmän uudistaminen tuo mukanaan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta

Valtionvarainministeriön mukaan kiinteistöverojärjestelmän muutoksen keskeisenä tavoitteena on kytkeä verotusarvot tiiviimmin käypiin arvoihin ja rakennuskustannuksiin. Maapohjien arvostamisen osalta muutos tarkoittanee nykyisten, kiinteistömarkkinoiden hintakehityksestä jälkeen jääneiden tonttihintakarttojen päivittämistä nykyhetken käypien arvojen mukaisiksi.