Ajankohtaista

Hallituksettoman asunto-osakeyhtiön poistouhka kaupparekisteristä

Asunto-osakeyhtiölain mukaan asunto-osakeyhtiöllä on oltava hallitus. Asunto-osakeyhtiötä perustettaessa yhtiölle on muodostettava hallitus ja toisaalta, jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syytä olettaa, että yhtiöllä ei enää ole muita hallituksen jäseniä, hänen on huolehdittava siitä, että yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan uutta hallitusta....

Taloyhtiön edustajan oikeus käydä osakehuoneistossa

Asunto-osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n mukaan yhtiön hallituksen jäsenellä ja isännöitsijällä sekä hallituksen tai isännöitsijän valtuuttamalla on oikeus päästä osakehuoneistoon, kun se on tarpeellista osakehuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai osakehuoneistossa suoritettavaa kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Säännöksestä...

Mitä tehdä, kun osakas jättää yhtiövastikkeen maksamatta?

Osakkeenomistajat ovat asunto-osakeyhtiölain perusteella velvollisia maksamaan taloyhtiölle yhtiövastiketta. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta ja mahdollisesta rahoitusvastikkeesta, ja sen peruste määritellään yhtiöjärjestyksessä. Vastikkeen suuruus löytyy myös isännöitsijäntodistuksesta. Ongelmia voi aiheutua tilanteessa, jossa osakkeenomistaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa toistuvasti ja maksamattomia vastikerästejä kertyy useiden kuukausien ajalta....