Asunto-osakeyhtiöille mahdollisuus myöhentää kevätkokouksiaan

Hallitus esitti huhtikuun lopulla eduskunnalle uuden väliaikaisen lain, jolla osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi esitettiin jatkoa väliaikaisille poikkeuksille, joilla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä. Vastaavanlainen väliaikainen laki oli voimassa myös vuosi sitten.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen 27.4. ja laki astui voimaan 8.5.2021. Laki mahdollistaa sen, että asunto-osakeyhtiöt voivat pitää aikaisintaan 30.9.2020 ja viimeistään 31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen syyskuun 2021 loppuun mennessä. Poikkeus koskee myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa.

Lain tavoitteena on varmistaa, että kokoukset pystytään järjestämään turvallisesti ja häiriöttä myös koronaepidemian aikana. Lisäksi väliaikaisen lain voimassaolon jatkaminen kevätkauden 2022 ajaksi on tarpeen verkkokokoukset sallivan ja etäosallistumista helpottavan pysyvän sääntelyn valmistelua varten.
Laki on voimassa 30.6.2022 asti.