Ajankohtaista

Osakkaan muutostyölle asetettavat ehdot

Asunto-osakeyhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa osakkaan muutostyölle ehtoja, jos työ vahingoittaa rakennusta tai muutoin aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille. Ehtojen tulee olla tarpeellisia rakennuksen vahingoittumisen tai muun mahdollisen haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä...

Kameravalvonta taloyhtiössä

Mediassa puhuttaneiden murtoaaltojen, asuntomurtojen tilastollisesti kasvaneen määrän ja kameravalvontajärjestelmien hintojen laskun myötä taloyhtiöiden harjoittama videovalvonta on yleistynyt. Mitä taloyhtiön tulee huomioida ottaessaan kameravalvonnan käyttöön? Kameravalvonnan yleistymisestä huolimatta sen käytölle ei ole olemassa erityissäännöksiä, vaan kameravalvontaan sovelletaan pääasiassa tietosuojalainsäädäntöä ja rikoslakia....

Kohti fossiilitonta liikennettä – uusi laki sähköautojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista taloyhtiöissä

Uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa luo uusia velvoitteita taloyhtiöille. Lailla pyritään edistämään Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali jo vuonna 2035, mikä on huomattavasti aikaisemmin kuin EU:n vuoden 2050 hiilineutraaliustavoite. Uuden lain taustaa Eduskunta hyväksyi 16.10.2020 pitkään valmistellun lain...