Ajankohtaista

Kilpailuttamisvelvoite hissihankkeissa

Suomessa on edelleen paljon taloyhtiöitä, joissa ei ole hissiä lainkaan. Väestön ikääntymisen myötä tarve hissien jälkiasennukseen kasvaa. Remontit ovat suuria hankkeita taloyhtiöille etenkin urakoiden hintojen vuoksi, jotka voivat nousta korkeiksi. Taloyhtiön rakentaessa kokonaan uutta hissiä hissittömään asuinkerrostaloon, voi taloyhtiö saada...

Taloyhtiössä huomioidaan ikäihmisten asuminen

Suurin osa Suomessa 65 vuotta täyttäneistä, yksin asuvista henkilöistä asuu kerrostalossa. Yksinasuvien 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016 yli 10 000 henkilöllä. Ikäihmisten tarpeet tulevat huomioitavaksi myös taloyhtiöissä ja työllistävät isännöitsijöitä yhä enemmän.  Iäkkäällä henkilöllä ei aina...

Taloyhtiön hankinnat – kenellä valtuus päättää ja missä menee raja?

Puhuttaessa taloyhtiön hankinnoista – olivat ne sitten isoja tai pieniä – on hyvä muistaa taloyhtiötä koskevat päätöksentekoperiaatteet. Hankintoja tehdessä on tärkeää muistaa osakkaiden yhdenvertaisuus: yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka voi tuottaa osakkeenomistajalle tai...