Vuokralaisten vastuu maksamattomista vuokrista siltä ajalta, kun asunto on luovutettu väliaikaisesti toisten käyttöön

Vuokranantaja oli tehnyt vuokralaisten kanssa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Helsingissä sijaitsevasta asuinhuoneistosta. Vuokralaiset olivat muuttaneet pois asunnosta väliaikaisesti, jolloin asuntoon muuttaneet toiset asukkaat saivat asunnon hallinnan väliaikaisen luovutuksen perusteella. Asunnon alkuperäiset vuokralaiset tekivät ilmoituksen vuokranantajalle huoneiston väliaikaisesta luovutuksesta muille henkilöille.

Uudet asukkaat jättivät maksamatta vuokria yhteensä kolmen kuukauden ajalta, ja oikeudenkäynnin aikana maksamattomia vuokria oli yhteensä viiden kuukauden ajalta. Käräjäoikeus katsoi, että alkuperäiset vuokralaiset olivat vastuussa näistä maksamattomista vuokrista, vaikka he eivät sillä ajalla olleet asuneet huoneistossa. Vuokralaiset eivät olleet sopineet vuokranantajan kanssa, etteivät vuokralaiset olisi velvollisia maksamaan vuokraa väliaikaisen luovutuksen aikana. Vuokralaisten ja luovutuksensaajan väliset sopimukset eivät vaikuttaneet vuokralaisen ja vuokranantajan väliseen vuokranmaksuvelvollisuuteen.

Käräjäoikeus katsoi vuokralaisten laiminlyöneen vuokranmaksuvelvollisuutensa ja vahvisti vuokrasopimuksen puretuksi. Käräjäoikeus velvoitti vuokralaiset lähtemään asunnosta häädön uhalla. Hovioikeus ei myöntänyt tuomiosta valittaneelle vuokralaiselle jatkokäsittelylupaa.