Apulaistietosuojavaltuutetun päätös asukkaiden koronatartuntatietojen keräämisestä taloyhtiön toimesta

Tietosuojavaltuutetun toimistolle tehtiin kantelu asiassa, jossa taloyhtiö oli rekisterinpitäjänä edellyttänyt asukkaita ilmoittamaan koronavirustartunnasta isännöitsijälle. Taloyhtiön antamassa selvityksessä asiaa perusteltiin sillä, että siivousta voitaisiin tarvittaessa tehostaa eikä tarkoitus ole suinkaan ollut kerätä asukkaiden terveystietoja. Taloyhtiön antaman selvityksen mukaan terveystietoja ei ollut edes kerätty, sillä yhtäkään ilmoitusta tartunnasta ei tullut.

Apulaistietosuojavaltuutetun antaman päätöksen mukaan taloyhtiö oli toiminut tietosuoja-asetuksen säännösten vastaisesti, jonka seurauksena taloyhtiölle annettiin tietosuoja-asetuksen mukainen varoitus. Taloyhtiö ei ollut tehnyt asianmukaista arviointia siitä, olisiko se saanut kerätä asukkaiden terveystietoja. Koronatartuntatietojen kerääminen on tässä tapauksessa ollut vailla lainmukaista käsittelyperustetta ja siten tietosuoja-asetuksen vastainen.

Rekisterinpitäjän tulee ottaa tietosuoja-asetus huomioon kaikessa toiminnassaan. Tietosuoja-asetuksen mukaan kerättävien henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

Taloyhtiöllä on mahdollisuus käsitellä asukkaan henkilötietoja perustuen taloyhtiön ja asukkaan väliseen asukassuhteeseen, mikäli se on tarpeellista taloyhtiön tehtävien hoitamiseksi. Yleensä tällöin henkilötietojen käsittely perustuu taloyhtiön ja asukkaan väliseen sopimukseen tai taloyhtiön lakisääteiseen velvoitteeseen. Tiedot koronatartunnoista ovat sellaisia terveystietoja, jotka kuuluvat tietosuoja-asetuksen mukaisesti erityisiin henkilötietoryhmiin. Näihin ryhmiin kuuluvien tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä lukuun ottamatta tietosuoja-asetuksessa mainittuja lainmukaisia käsittelyperusteita.