Ajankohtaista

Kenelle kuuluu tieto hallituksen kokouspöytäkirjasta?

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty hallituksen kokouksen pöytäkirjan julkisuudesta. Näin ollen hallitus voi itse päättää, missä laajuudessa se julkaisee kokouspöytäkirjat. Poikkeuksen edellä sanottuun tuo asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä, jos päätös koskee osakkaan omistamiin yhtiön osakkeisiin...

HO: Kahden vuoden ajan jatkuneet omavastuuosuuksien maksuviivästykset eivät olleet peruste vuokrasopimuksen purkamiselle

Valituksessaan hovioikeudelle vuokralainen lausui, että maksulaiminlyönnit olivat johtuneet tilapäisestä syystä. Vuokralaisen mukaan vuokrien omavastuuosuudet olivat jääneet maksamatta sen jälkeen, kun hänen iäkäs äitinsä ja henkilökohtainen avustajansa eivät olleet enää hoitaneet vuokralaisen taloudellisia asioita. Vuokralaisen mukaan tilapäinen laiminlyönti oli sittemmin korjaantunut,...

Apulaistietosuojavaltuutetulta uusi päätös asuintaloon asennettavan sähkölukkojärjestelmän henkilötietokäsittelystä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt Kojamo Oyj:n muuttamaan sähkölukkojärjestelmään liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Apulaistietosuojavaltuutettu on päätöksessään todennut, ettei rekisterinpitäjä Kojamo Oyj ollut huomioinut tietosuojalainsäädännön vaatimuksia riittävällä tavalla. Asiassa oli kysymys rekisteröityyn kohdistettavan informoinnin sekä henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden ja rekisteripitäjän muiden velvollisuuksien...