Mikä on toiminnantarkastus ja miten se toimitetaan taloyhtiössänne? Toiminnantarkastajalle uusi maksuton ohje Kiinteistöliitolta

Toiminnantarkastuksen tavoitteena on tarkastaa taloyhtiön taloudenpitoa ja hallintoa sen toteamiseksi, onko taloyhtiön ja sen johdon toiminta ollut lainmukaista. Tarkastuksen tarkoitus on informoida taloyhtiön osakkaita sekä lisätä luottamusta ja avoimuutta taloyhtiön hallintoon.

Taloyhtiön tilikauden päätteeksi monessa yhtiössä toteutetaan toiminnantarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön päätökset on tehty asunto-osakeyhtiölain ja muiden säädösten mukaisesti. Toiminnantarkastus sisältää yhtiön talouden ja hallinnon tarkastuksen. Toiminnantarkastus on hyvä keino pitämään osakkaat ajan tasalla taloyhtiön tilasta sekä lisäämään luottamusta ja avoimuutta yhtiön hallintoa ja toimintaa kohtaan.

Tarkastuksesta laaditaan toiminnantarkastuskertomus. Selkeä ja informatiivinen raportointi on hyödyksi, jotta osakkaat voivat saavat tarkastuksesta mahdollisimman paljon irti. Tarkastuskertomuksen sisältövaatimuksista on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa. Toiminnantarkastajan on hyvä valmistautua tarkastukseen jo tilikauden aikana tutustumalla yhtiöjärjestykseen sekä taloyhtiön pöytäkirjoihin ja muihin asiakirjoihin.

Toiminnantarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Tarkastajalle ei ole erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta esimerkiksi isännöitsijä, taloyhtiön tilintarkastaja tai hallituksen jäsen sekä näiden perheenjäsenet ovat esteellisiä toimimaan toiminnantarkastajana.

Toiminnantarkastajan valitseminen tilintarkastajan sijaan on mahdollista, mikäli yhtiössä on alle 30 osakashallinnassa olevaa tilaa eikä vuoden 2010 kesäkuun jälkeen päivitetty yhtiöjärjestys vaadi tilintarkastajan valintaa. Taloyhtiö voi olla myös ilman tarkastajaa, jos yhtiöjärjestyksessä ei vaadita toiminnantarkastajan valintaa ja jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, eivät vaadi tarkastajan valitsemista.

Toiminnantarkastajalla on oikeus saada tarkastuksesta palkkio. Kiinteistöliiton keväällä 2020 teettämässä kyselyssä hiukan yli puolet vastanneista ilmoitti, että heidän taloyhtiössään toiminnantarkastajalle maksetaan 100-300 euron suuruinen palkkio.

Kiinteistöliiton tuore ohje toiminnantarkastajille löytyy tästä.