Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Näihin tiloihin lukeutuvat esimerkiksi porraskäytävä, ullakko- ja kellaritilat sekä yhteinen sauna. Lisäksi taloyhtiö voi tupakkalain nojalla kieltää tupakoinnin myös yhtiön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Halutessaan yhtiö voi kieltää tupakoinnin myös muilla yhteisillä ulkoalueilla, kuten yhtiön hallitsemalla ulkoterassilla tai pysäköintialueella. Tupakointikielto toteutetaan järjestyssäännöillä, jotka yhtiökokous hyväksyy enemmistöpäätöksellä.

Yhtiöjärjestysmääräyksellä tupakointi voidaan kieltää myös huoneistojen parvekkeilla ja huoneistojen sisätiloissa. Kiellon edellyttämää yhtiöjärjestysmuutosta varten tarvitaan kaikkien osakkeenomistajien suostumukset. Siten kielto edellyttää yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä ja lisäksi kirjallisia suostumuksia myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet edustettuina asiasta päättävässä yhtiökokouksessa. Käytännössä tupakoitsijoiden suostumuksen saaminen savuttomuutta koskevaan päätökseen voi olla haastavaa.

Viime kädessä tupakansavun aiheuttaman haitan nujertamiseen tarvitaan kunnan terveysviranomaisia. Taloyhtiön ”sisäisten prosessien” lisäksi yhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin sekä huoneistojen sisätiloihin. Viranomaiskiellon hakemisesta päätetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kiellon määrääminen edellyttää, että hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä. Yksittäisellä osakkeenomistajalla ei ole oikeutta tehdä hakemusta yhtiön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin. Osakas voi kuitenkin tehdä aloitteen tupakointikieltoa koskevan hakemusasian ottamisesta yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Viranomaisen on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tupakansavu voi tilojen rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston sisätiloihin taikka toisen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle. Ulkoalueiden ja parvekkeiden osalta kynnys tupakointikiellon määräämiseen on kohtalaisen matala, mutta asuinhuoneistojen asuintiloihin kielto voidaan määrätä vain, jos tupakansavun kulkeutuminen ei ole kohtuudella ehkäistävissä rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella. Lisäksi on huomioitava, että asuintilan haltijalle on tullut ennen kiellon määräämistä varata tilaisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeita.