Ehdotus yhtiöiden etäkokousten mahdollistamisesta lausunnoille

Koronapandemian aikana yhtiöiden etäosallistumisvaihtoja on helpotettu väliaikaisesti voimassa olevin laein. Nyt oikeusministeriön asettama työryhmä on ehdottanut pysyvää lakimuutosta, joka helpottaisi etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja sallisi täysin etänä, ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Ehdotuksen tavoitteena on osakkaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen.

Työryhmän ehdotuksen mukaan jatkossa kokonaan etäyhteyksin pidettävien osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten kokousten edellytyksenä kaikilla osallistujilla on oltava täysimääräiset osallistumisoikeudet kokouksen aikana. Lisäksi etäkokouksen järjestämisestä on oltava määräys yhtiöjärjestyksessä.

Työryhmä ehdottaa myös niin kutsuttujen hybridikokousten kokousjärjestelyiden selventämistä. Hybridiyhtiökokouksessa sekä kokouspaikalla että etänä osallistuvat osakkaat voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksen aikana. Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestystä voisi muuttaa tavallisella enemmistöpäätöksellä niin, että kokoukset on järjestettävä hybridiyhtiökokouksina. Lisäksi vähintään 30 huoneiston asunto-osakeyhtiössä yhtiökokous olisi järjestettävä hybridikokouksena kolmen osakkeen omistajan niin vaatiessa.

Lisäksi jatkossa yhtiö voisi tarjota esimerkiksi ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai sen aikana.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan kesäkuun jälkeen, kun voimassa oleva väliaikainen etäosallistumista ja verkkokokouksia koskeva lainsäädäntö päättyy. Ehdotukseen voi antaa lausunnon lausuntopalvelussa 23.1.2022 asti.

Katso lisää: https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/tyoryhma-ehdottaa-yhtioiden-etakokousten-mahdollistamista