Taloyhtiöt voivat nyt siirtyä matalalämpöiseen kaukolämpöön ARA-avustuksen tukemana

Taloyhtiöt voivat saada ARA-avustusta kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Avustuksen piiriin kuuluvat myös kulut, jotka ovat aiheutuneet lämmitysjärjestelmän säädöstä, jos ne ovat syntyneet samassa yhteydessä.

Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan täytyy toimittaa selvitys toimenpiteistä sekä kaukolämpöverkon haltijan todennus sijainnista. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista. ARA tiedottaa avustuksen hakemisesta tarkemmin lokakuun kuluessa ja julkaisee hakuohjeen, kun avustus tulee haettavaksi. Avustus tullee haettavaksi lokakuun 2022 aikana.

Avustusta voi saada yleisesti asuinrakennuksiin kuten kerrostaloihin, rivitaloihin tai omakotitaloihin. Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden. Laitteiston uusimisen kustannukset ovat Ympäristöministeriön arvion mukaan kerrostaloissa noin 15 000–25 000 euroa. Kustannukset vaihtelevat esimerkiksi siitä johtuen, onko aiemmin tehty toimenpiteitä ja uusittu esimerkiksi termostaatteja.

Avustus kannustaa taloyhtiöitä uusimaan laitteistot erityisesti silloin, kun se olisi muutenkin ajankohtaista. Avustusta on tällä hetkellä budjetoitu vuosille 2022-2023, jonka jälkeen jatkosta ei ole varmuutta. Kaukolämpölaitteiston uusimisen yhteydessä taloyhtiön kannattaa myös pohtia muita energiatehokkuustoimia. Laitteiston uusimisen yhteydessä voi saada avustusta myös laitteiston tasapainottamiseen ja säätämiseen, mikä voi myös tuottaa energiansäästöä.