Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloasuntoon

Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostalon parvekkeelle tai ulkoseinään vaatii aina taloyhtiön luvan. Yleisesti luvan saa helpommin ilmalämpöpumpun asentamiseen parvekkeelle, jolla osakkaalla on muutostöihin lähtökohtainen oikeus ja jossa se ei aiheuta esimerkiksi ulkonäköhaittaa julkisivuun.

Ensimmäiseksi kannattaa tiedustella isännöitsijältä, onko taloyhtiöön asennettu ilmalämpöpumppuja muihin huoneistoihin. Tämä tieto antaa suuntaviivaa siitä, miten taloyhtiössä on toimittu ilmalämpöpumpun asentamiseen liittyvissä tilanteissa ja millaisia ehtoja asennuksille on mahdollisesti aikaisemmin asetettu.

Isännöitsijä osaa usein myös neuvoa, mitä seikkoja kannattaa kysyä ilmalämpöpumppuyrityksiltä tarjouspyyntöjen yhteydessä kyseisen taloyhtiön erityispiirteet huomioiden. Taloyhtiö tarvitsee usein luvan myöntämistä varten suunnitelmat asennuksesta, muun muassa pumpun ulkoyksikön sijoittelusta ja kiinnityksestä, rakenteiden läpivienneistä sekä asentavasta yrityksestä.

Kun tarvittavat tiedot asennuksesta ja ilmalämpöpumpun vaatimista muutostöistä on selvillä, tulee tehdä muutostyöilmoitus isännöitsijälle. Isännöitsijä vie asian taloyhtiön hallituksen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus linjasi viime vuonna asunnon parvekkeen kohdalla olevan rakennuksen ulkoseinän kuuluvan osakkaan muutostyöoikeuden piiriin. Tämä oli merkittävää, sillä ilmalämpöpumpun asennus edellyttää taloyhtiön vastuulle kuuluvan talon ulkoseinän poraamista. Muutostyöhön tarvitaan kuitenkin edelleen taloyhtiön lupa. Korkeimman oikeuden päätöksen myötä taloyhtiön hallitus voi kieltää ilmalämpöpumpun asentamisen ainoastaan, jos se aiheuttaa kohtuutonta haittaa.

Yhtiö voi kieltää muutostyön vain, jos siitä aiheutuu sille tai muille osakkaille kohtuutonta haittaa suhteessa osakkaan saamaan hyötyyn. Muutos voidaan kieltää esimerkiksi silloin, jos se vaikuttaa rakennuksen julkisivuun tai voi vahingoittaa yhtiön kunnossapitovastuulla olevia rakennuksen osia.

Todennäköisesti luvan saa parvekkeelle reunan suojiin asennettavalle pumpulle. Yhtiö voi myöntää luvan asennukselle myös rakennuksen julkisivuun. Tällaisessa tilanteessa yhtiön harkintamahdollisuus on kuitenkin laaja, ja asennus voidaan kieltää ilman perusteluja.

Jos taloyhtiöissä on jo aiemmin asennettu ilmalämpöpumppuja eikä muutostyöilmoitus vaadi enää hallituksen käsittelyä, luvan voi saada nopeastikin. Joissain tapauksissa asennus vaatii toimenpideluvan kaupungilta, jolloin käsittelyaika pitenee merkittävästi.

Osakas voi vapaasti tilata ilmalämpöpumpun haluamaltaan toimittajalta, kun on saanut taloyhtiön luvan.