Huoneistotietojärjestelmään tulossa muutoksia

Vuonna 2019 käyttöön otettu huoneistotietojärjestelmä sisältää tietoja osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen omistuksista, panttauksista sekä muista rajoituksista. Nyt huoneistotietojärjestelmään kaavaillaan muutosta, joka laajentaisi järjestelmään kerättäviä tietoja. Heinäkuussa 2022 n. 10 000 taloyhtiötä 90 000 yhtiöstä on huoneistotietojärjestelmässä.

Hallituksen esityksessä kaavaillaan huoneistotietojärjestelmää koskevaa muutosta. Valtioneuvosto antoi 19.9. hallituksen esityksen eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta. Muutokset koskevat lakia huoneistotietojärjestelmästä, huoneistojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettua lakia sekä asunto-osakeyhtiölakia. Muutokset koskevat osakeryhmien muutosten paremman hallinnan sekä taloyhtiöiden hallinnollisten tietojen saatavuutta parantavia toimenpiteitä.

Taloyhtiöiden hallinnollisilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joita nyt voidaan saada pyytämällä osakehuoneistosta isännöitsijätodistus. Tarkoituksena on, että isännöitsijätodistuksella annettavia tietoja saataisiin käyttöön huoneistojärjestelmän avulla, mikä palvelisi erityisesti kiinteistönvälittäjiä osakehuoneistoja myytäessä sekä pankkeja lainaa myönnettäessä. Tiedot liikkuisivat pelkästään sähköisesti huoneistotietojärjestelmän avulla, eikä tietoja tarvitsisi enää syöttää käsin isännöitsijäntodistuksesta kopioimalla. Samalla taloyhtiöiden kunnossapito- ja muutostyötiedot muutetaan vakioituun muotoon, mikä helpottaa taloyhtiöiden ylläpidon suunnittelua sekä tulevien kunnossapitotöiden ennakointia.

Osakeryhmien muutoksilla tarkoitetaan tilanteita, joissa osakehuoneistoja muutetaan esimerkiksi yhdistämällä kaksi osakehuoneistoa yhdeksi tai vastaavasti yksi osakehuoneisto muutetaan kahdeksi erilliseksi osakehuoneistoksi. Uudessa lakiehdotuksessa kaavaillaan voimassa olevaa lakia muutettavaksi niin, että osakeryhmiä muuttaessa taloyhtiön on hankittava tarvittavat suostumukset jo yhtiöjärjestystä muuttaessa. Tällä varmistetaan se, että muutetun yhtiöjärjestyksen mukaiset osakeryhmät voidaan ottaa käyttöön sähköisessä huoneistotietojärjestelmässä, ja mahdolliset muutokset voidaan saman tien rekisteröidä sähköiseen rekisteriin.

Huoneistotietojärjestelmää koskevat muutokset on suunniteltu toimialan näkökulmasta niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin juuri kiinteistönvälitystä, luottolaitosta, vakuuttamista, taloyhtiöiden omaa hallintoa sekä osakkaiden tiedonsaantia. Huoneistotietojärjestelmään voidaan uudistuksen jälkeen toimittaa tietoja myös taloyhtiölainoista, jolla pyritään ehkäisemään taloyhtiöiden ylivelkaantumista.