Taloyhtiön pihalla olevan leikkipaikan turvallisuus on taloyhtiön vastuulla

Taloyhtiön on suositeltavaa keväisin tehdä tai teettää leikkipaikan välineille, kuten keinuille, hiekkalaatikolle ja kiipeilytelineille, perusteellinen tarkastus talven jäljiltä. Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tulee olla selvillä leikkivälineiden kunnosta, koska taloyhtiö vastaa pihallaan sijaitsevien leikkipaikkojen turvallisuudesta.

Taloyhtiön uusiessa leikkivälineitä, niiden tulee olla leikkikenttävälinestandardi SF 1176:n mukaisia. Vanhoja leikkivälineitä ei kuitenkaan tarvitse uusia, vaikka ne eivät olisikaan standardin mukaisia, jos ne ovat turvallisia. Mikäli taloyhtiössä valmistetaan itse jokin leikkiväline, myös sen valmistuksessa täytyy noudattaa standardin vaatimuksia.

Seuraavat seikat tulee huomioida leikkipaikan tarkastuksessa

Leikkipaikan välineitä ja niiden kuntoa tarkastaessa kannattaa käydä läpi ainakin kuluvien osien, kuten saranoiden ja ketjujen sekä puisten osien kunto. Myös leikkipaikan alustan kuntoon ja hiekkalaatikon hiekan siisteyteen on hyvä kiinnittää huomiota.

Kaikki rikkoutuneet osat tulee uusia. Leikkipaikan kuntoa on lisäksi hyvä silmämääräisesti tarkastella ympäri vuoden. Leikkipaikan turvallisuuteen tehtävistä tarkastuksista ja leikkipaikan ylläpidosta on hyvä sopia kirjallisesti. Tehdyt tarkastukset sekä ylläpito- ja kunnossapitotoimenpiteet on syytä dokumentoida.

Leikkipaikkojen tarkastamiseen ja leikkivälineiden asentamiseen on saatavilla turvallisuusvaatimuksiin perehtyneen ammattilaisen palveluja, jos yhtiössä on epävarmuutta esimerkiksi turvallisuusvaatimuksiin liittyen.