Oikeusministeriön arviomuistiossa kartoitetaan 10 vuotta voimassa olleen asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita

Oikeusministeriö julkaisi loppuvuodesta arviomuistion asunto-osakeyhtiölain muutostarpeista. Asunto-osakeyhtiölain arviointia onkin pidetty ajankohtaisena, sillä laki on sellaisenaan ollut voimassa jo 10 vuotta. Taloyhtiöiden toimintaympäristö ja taloyhtiöiden kiinteistöjen, rakennusten ja huoneistojen käyttötavat ovat muuttuneet runsaasti 10 vuodessa. Muun muassa digitaalisen kehityksen hyödyntäminen, ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen helpottaminen ja yhteisöllisen asumisen ekologisen kestävyyden edistäminen tulisi huomioida nykyistä paremmin sääntelyn tasolla.

Oikeusministeriön arviomuistiossa on 60 muutostarvetta, joita eri kiinteistöalan järjestöt ja toimijat ovat tuoneet esiin. Osa muutostarpeista liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toteuttamiseen. Arviomuiston mukaan on ajankohtaista arvioida taloyhtiöiden yhtiökokouksien etäosallistumisen ja verkkokokousten järjestämisen sekä digitaalisten asiakirjojen käytön helpottamista entisestään. Sähköautojen ja sähköisen asioinnin yleistyminen viimeisten 10 vuoden aikana on hyvä esimerkki ilmiöstä, joka tuottaa tarvetta asunto-osakeyhtiölain uudistamiseen. Muistiossa on käsitelty muun muassa yleistyvien sähköautojen latauspisteitä, yhteiskäyttöpalveluita ja uusiutuvan energian taloyhtiökohtaista tuotantoa koskevan päätöksenteon helpottamista.

Muistiossa arvioidaan myös miten ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kotona asumista voitaisiin tukea helpottamalla osakkaiden oikeutta toteuttaa myös huoneistonsa ulkopuolella esteettömyyttä parantavia muutoksia. On ehdotettu, että osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen nojalla taloyhtiöllä tulisi olla velvollisuus huolehtia asumisen yleisestä esteettömyydestä mutta myös toteuttaa tarvittaessa kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Tämän lisäksi paloturvallisuuden turvaamiseksi on ehdotettu velvoitetta osoittaa, missä vammaisen henkilön liikkumisen apuvälineitä saa säilyttää.

Myös muita tarkistustarpeita on käyty läpi. Esimerkiksi tupakansavu aiheuttaa edelleen monissa asunto-osakeyhtiöissä päänvaivaa. Vaikka tupakoinnin kieltäminen on mahdollista, on se hankalaa, kun kieltämiseen tarvitaan kaikkien yhtiön osakkaiden suostumus. Edelleen lyhytaikainen asunnon vuokraus on yleistynyt nopeasti Airbnb:n tultua suosituksi ympäri maailmaa ja on tarpeen määritellä pelisäännöt ja rajoitukset myös tällaiselle vuokraustoiminnalle.

Lainsäädännön valmisteluun tulevat näillä näkymin ensin nykyiseen hallitusohjelmaan liittyvät tarpeet sekä digitalisaatioon liittyvät muutokset. Muutosten suhteen ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa ja lainsäädäntöprosessi tulee viemään aikansa.