Jatkuvaan häiriöön puuttuminen taloyhtiössä

Taloyhtiössä voi usein olla toistuvaa melua öisin tai muuta häiritsevää elämää. Tilanne voi venyä useiden kuukausien mittaiseksi, jos häiriötä aiheuttava asukas esimerkiksi välttelee tiedoksiantoja ja häätö on vireillä. Siksi tilanne edellyttää kärsivällisyyttä ja yhteistyötä.

Vuokranantajan kannattaa tarttua häiriötilanteiden ilmetessä ripeästi toimeen. Myös häiriöstä kärsivien naapureiden kannattaa olla aktiivisia ja ilmoittaa häiriöistä pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti.

Häiriöihin on helpompi puuttua, kun useampi naapuri tekee niistä taloyhtiölle ilmoituksen ja ilmoitukset ovat hyvin dokumentoituja. Lisäksi vuokranantajaa auttaa tieto siitä, että ilmoittajat ovat tarvittaessa valmiita todistamaan häiriöistä oikeudenkäynnissä. Häiriöihin puuttumisen helpottamiseksi kiinteistöalan järjestöt vaativat äskettäin muutoksia lainsäädäntöön.

Ensiksi häiritsevää elämää viettävään naapuriin kannattaa olla yhteydessä ja keskustella asiasta. Akuuteissa uhkaavissa tilanteissa tulee olla yhteydessä viranomaisiin.

Häiritsevyyttä arvioidaan kokonaisuutena

Kaikki taloyhtiössä seinien läpi kantautuva ääni ei ole oikeuden silmissä sellaista häiritsevää elämää, joka oikeuttaa toimenpiteisiin. Häiritsevältä elämältä edellytetään jonkinasteista jatkuvuutta ja toistuvuutta. Merkitystä on niin häiriön tyypillä, vuorokaudenajalla kuin häiriön ajallisella kestollakin. Erityisesti yöaikaan tapahtuvaa metelöintiä voidaan pitää häiritsevänä. Yksittäiset juhlat eivät vielä riitä näytöksi häiritsevän elämän viettämisestä.

Hankalampia tilanteita ovat sellaiset, joissa häiriöt tapahtuvat päiväsaikaan tai johtuvat muuten sinänsä hyväksyttävästä toiminnasta. Esimerkiksi useita tunteja päivässä kestävä musiikin soittaminen tai jatkuva koirien haukkuminen voivat muodostua häiritseväksi elämäksi. Asukkailla on kuitenkin velvollisuus sietää normaaleja elämisen ääniä kohtuullisissa määrin.

Vuokranantajan ensiaskeleena varoituksen antaminen

Vuokranantajan aktiivisuus asian hoitamisessa ehkäisee myös taloyhtiön halukkuutta ryhtyä huoneiston hallintaanottoon.

Ensimmäiseksi vuokranantajan kannattaa ottaa yhteyttä isännöitsijään ja pyytää päivätyt häiriöilmoitukset. Häiriöilmoitusten perusteella vuokranantaja voi harkita, onko tilanteessa aihetta antaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen purkamisvaroitusta. Varoitus tulee lain mukaan antaa todistettavasti tiedoksi vuokralaiselle.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos vuokralaista ei saada tavoitettua varoituksen toimittamista varten, voidaan viime kädessä joutua käyttämään haastemiehen palveluja tiedoksiannon toimittamisessa. Sama tilanne voi olla edessä purkamisilmoituksen toimittamisessa.

Jos vuokralainen sopimuksen purkamisesta huolimatta edelleen pitää asuntoa hallinnassaan ja häiriöt jatkuvat, joudutaan vuokralaiselle vielä hakemaan häätöä käräjäoikeudesta. Häiriöt saadaan loppumaan viimeistään, kun ulosottoviranomainen toimittaa häädön.

Taloyhtiö saattaa antaa sekä osakkaalle että vuokralaiselle huoneiston hallintaanottovaroituksen häiritsevän elämän perusteella. Hallintaanotolla yhtiö pyrkii ratkaisemaan asian itse. Tarkoituksena on myös saada vuokranantaja puuttumaan häiritsevään elämään.