Asumishäiriöt halutaan saada kuriin lainsäädäntöön puuttumalla

Asumishäiriöitä ilmenee ympäri Suomea tällä hetkellä laajasti, eikä rauhallinen ja turvallinen asuntoyhteisö toteudu läheskään kaikkialla. Pelkästään yhden asukkaan häiriökäyttäytyminen voi häiritä laajasti yhdessä taloyhtiössä. Jotta vuokranantaja ja asunto-osakeyhtiö voivat reagoida asumisen häiriötilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti, heillä tulisi olla mahdollisuus saada poliisilta olennaiset tiedot asuntoon kohdistuneista hälytystehtävistä esimerkiksi häätöoikeudenkäyntejä varten.

Tällä hetkellä vuokranantajilla tai asunto-osakeyhtiöillä ei ole mahdollisuutta saada tietoa poliisille tehdyistä ilmoituksista huoneistossa vietettävästä häiritsevästä elämästä tai poliisin tästä johtuvista käynneistä huoneistossa. Tieto olennaisista poliisikäynneistä mahdollistaisi tehokkaamman ja nopeamman puuttumisen asumisen häiriötilanteisiin.

Vuokrasopimuksen purkamistilanteissa näyttövelvollisuus häiriöistä on vuokranantajalla ja vastaavasti huoneiston hallintaan ottotilanteissa asunto-osakeyhtiöllä, joten sopimuksen purkamiseen tai hallintaan ottomenettelyyn ei voida lähteä puutteellisen näytön perusteella.

Muita osakkaita ja asukkaita voi kuitenkin olla vaikea saada häiriötilanteissa todistajiksi oikeusprosessiin, koska näiden henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat valitettavasti yleistyneet.

Järjestöt ovat keskustelleet oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa asiasta, ja ehdottaneet muutoksia lainsäädäntöön. Lainsäädäntömuutosten lisäksi järjestöt ovat esittäneet, että tuomioistuinlaitoksen resursseja on lisättävä, jotta asumisen riita-asioiden menettelyt eivät vie kohtuuttomia aikoja ja hidasta esimerkiksi häätöprosesseja.