Isännöinnin uudet eettiset ohjeet

Isännöinnin uudistetut eettiset ohjeet tulevat voimaan 1.2.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa isännöinnin laatua ja lisätä luottamusta isännöintiin. Isännöinnin eettiset ohjeet toimivat lainsäädäntöä täydentävänä, alan sisäisenä sääntelynä.

Kaikki Isännöintiliiton jäsenet ja isännöintialan ISA-auktorisoinnin suorittaneet isännöintialan toimijat ovat sitoutuneet noudattamaan alan eettisiä ohjeita. Eettisten ohjeiden uudistuksella on pyritty selventämään ja tarkentamaan ohjeita, jotta niiden noudattaminen ja valvonta olisi yksiselitteisempää.

Ohjeita on uudistettu entistä perusteellisimmiksi, jotta ne voidaan ymmärtää mahdollisimman hyvin. Se lisää luottamusta isännöintialaa kohtaan. Ohjeiden uudistamisessa on myös tavoiteltu ottamaan kantaa yleisimpiin ongelmakohtiin, jotka ovat aiheuttaneet asiakkaiden kanssa ongelmia.

Myös taloudellisten väärinkäytösten riskiä pyritään ohjeiden avulla pienentämään.

Uudet eettiset ohjeet nähdään merkittävänä parannuksena taloyhtiöiden hallitusten kannalta, koska konkreettisia toimintatapoja ja menettelyjä on määritelty aiempaa tarkemmin. Tämä on avuksi tavallisille taloyhtiöiden hallituksille, joiden on aiempaa helpompaa ymmärtää, miten oman talon isännöinnin tulee toimia noudattaessaan näitä ohjeita.

Eettisten ohjeiden uudistaminen parantaa alan itsesääntelyä ja valvontaa, koska epäasiallisen toiminnan määritteleminen ja siihen puuttuminen on yksinkertaisempaa, kun ohjeet ovat selkeät. Tällä hetkellä eettisten ohjeiden noudattamista valvotaan niin, että eettisten ohjeiden rikkomista epäilevän taloyhtiön hallitus voi valittaa asiasta Isännöintiliitolle tai Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle. Tämä valvontamenettely on myös uudistuksen alla tulevan vuoden aikana.