Epävarmoina aikoina yhtiökokoukseen osallistumien entistä tärkeämpää

Epävakaan maailmantilanteen takia monissa taloyhtiöissä joudutaan päättämään mm. hoitovastikkeiden nostamisesta kasvaneiden kustannusten takia. Myös rahoitusvastikkeita on monin paikoin tarpeen nostaa taloyhtiölainojen kasvaneiden korkokustannusten takia.

Taloyhtiö voi joutua perimään ylimääräisiä vastikkeita esimerkiksi silloin, kun yhtiön pakollisten menojen kustannukset kasvavat kesken tilikauden, eikä taloyhtiön kassassa ole riittävästi puskuria menojen kattamiseen. Tällöin päätökset tulee voida tehdä nopeastikin, jonka takia hallituksella tulisi olla valtuutus valmiiksi ylimääräisten vastikkeiden perimiseen. Yhtiökokous voi myöntää hallitukselle tällaisen valtuutuksen.

Talousarvion laadinta voi olla epävarmassa taloustilanteessa ja kustannusten noustessa haastavaa. Tämän takia yhtiökokouksissa on tärkeää huolehtia yhtiön maksuvalmiuden riittävyydestä ja nopeista reagointikeinoista. Taloyhtiöllä tulisi olla jatkuvasti reilun muutaman kuukauden vastikkeita vastaava määrä kassapuskurina ja hallituksella olemassa valtuudet periä ylimäärisiä vastikkeita taloustilanteen niin vaatiessa.

Osakkaat saavat ajantasaista tietoa yhtiön tilasta vain yhtiökokouksesta, jonka takia on tärkeää, että yhtiökokoukseen myös osallistutaan. Tämä auttaa myös varautumaan tuleviin muutoksiin ennakolta.

Kustannusten ja vastikkeiden noustessa myös talouden ja talousarvion seuranta korostuu. Menopuolen muutosten lisäksi taloyhtiöissä on tärkeää huolehtia tehokkaasta ja aktiivisesta vastikeseurannasta, jotta vastikerästejä ei pääsisi kertymään. Talouden seurannasta huolehtivat taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus yhteistyössä. Parhaiten taloyhtiön taloudenpitoon ja suunnitteluun pystyy taloyhtiössä vaikuttamaan osallistumalla yhtiökokoukseen ja lähtemällä mukaan hallitustyöskentelyyn.