Valtion taloyhtiöille myöntämää avustusrahaa tarjolla ennennäkemättömän paljon

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa taloyhtiöille erilaisten korjausten tekoon Valtion myöntämää avustusrahoitusta. Keväällä 2022 avustusrahoitukselle myönnettiin lisäbudjetti, jonka seurauksena taloyhtiöille myönnettäviä avustusrahoja kertyi yli 100 miljoona euroa. Tänä vuonna ARA:lla onkin ollut mahdollisuus myöntää historiallisen paljon kyseistä rahoitusta.

Sama trendi näyttäisi jatkuvan myös ensi vuonna, sillä ARA:n mukaan ensi vuonna rahoitusta näyttäisi kertyvän yhtä paljon. Tällä hetkellä pelkästään ensi vuoden korjausavustuksiin on varattu lähestulkoon 27 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi ensi vuonna arvioidaan energia-avutsuksiin olevan käytettävissä 69 miljoonaa ja latausinfra-avustuksiin 10 miljoonaa euroa.

Valtion intressi avustusten myöntämiseen liittyy sekä ilmastonmuutoksen ehkäisyyn että taloyhtiöiden asuinolojen kehittämiseen. Avustuksia on tarkoitus kohdistaa erityisesti taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja rakennusten esteettömyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Avustusrahaa voidaan kuitenkin myöntää myös muihin taloyhtiön asukkaiden hyvinvointia lisääviin toimenpiteisiin, kuten sisäilman parantamisprojekteihin. Lokakuussa uusimpana avustusmuotona tuli mahdollisuus hakea avustusta kaukolämmön piiriin siirtymiseen.  

Avustuksilla voidaan kattaa korjaustoimenpiteistä aiheutuvia suuriakin kuluja, minkä takia ne ovatkin menneet tehokkaasti taloyhtiöiden käyttöön. Varjopuolena Kiinteistö- ja Isännöintiliitto ovat esittäneen huolensa siitä, etteivät kaikki taloyhtiöt pääse tasavertaisesti hyödyntämään avustuksia. Erityisen ongelmallisena nähdään syrjäseuduilla sijaitsevien taloyhtiöiden vähäinen avustusrahojen hakeminen. Tällaisissa taloyhtiöissä voidaan joutua tilanteeseen, jossa avustukset kohdistuvat pitkälti uusille, hyvin hoidetuille taloyhtiöille. Vaikeuksissa olevat taloyhtiöt jäävät oman onnensa nojaan ja niiden ongelmat kasaantuvat. Syrjäseutujen taloyhtiöiden voi olla haastava saada pankilta lainaa, minkä seurauksena korjaustoimet voivat jäädä kokonaan suorittamatta, jolloin pidemmän päälle asunnot eivät houkuttele uusia ostajia. Kaikkia taloyhtiöitä kannustetaankin tarttumaan tähän historialliseen tilaisuuteen hyödyntää tarjolla olevia avustusrahoja. Kiinteistö- ja Isännöintiliitto ovat lisäksi esittäneet valtion takauslainajärjestelmän uudistamista niin, että tulevaisuudessa se mahdollistaisi korjaukset ainakin taloyhtiöille alueilla, joilla tullaan asumaan ainakin 10–20 vuotta.