Ajankohtaista

Miten lait jarruttavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota? – Ympäristöministeriö keräsi tietoa Lakiklinikka-kokeilulla

KIRA-digi-hankkeen ainutlaatuinen Lakiklinikka-kokeilu on tuottanut tietoa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota hidastavista laeista ja sääntelystä. Eniten alan digitalisaatiota hidastavat muun muassa tiedonhallintaan ja tiedon avoimuuteen, tiedonsiirron rajapintoihin, tietosuojaan, hankintalakiin sekä viranomaistoimintaan liittyvä sääntely. Ympäristöministeriö aikoo huomioida tulokset esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelussa....

Kiinteistöverojärjestelmän uudistaminen tuo mukanaan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta

Valtionvarainministeriön mukaan kiinteistöverojärjestelmän muutoksen keskeisenä tavoitteena on kytkeä verotusarvot tiiviimmin käypiin arvoihin ja rakennuskustannuksiin. Maapohjien arvostamisen osalta muutos tarkoittanee nykyisten, kiinteistömarkkinoiden hintakehityksestä jälkeen jääneiden tonttihintakarttojen päivittämistä nykyhetken käypien arvojen mukaisiksi.

Häiritsevät lemmikit voivat olla syy huoneiston hallintaanottoon

Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan, jos huoneistossa vietetään häiritsevää elämää. Häiritseväksi katsottavan elämisen voi aiheuttaa asunto-osakeyhtiön osakas, huoneistoa hallitseva vuokralainen tai näiden vieraat. Tilannetta arvioitaessa on merkityksellistä se, aiheutuuko häiritsevästä elämästä haittaa yhtiön muille osakkaille tai asukkaille.