Milloin osakkaan märkätilaremontissa on uudistettava vesieristeet ja sähköt nykymääräysten mukaisiksi?

Osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä omalla kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn huoneiston käyttötarkoituksen mukainen eikä siitä saa aiheutua haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Märkätiloihin liittyvät muutokset saattavat käsittää esimerkiksi ammeen vaihdon suihkukoppiin tai suihkunurkkaukseen ja kaakeleiden uusimisen.

Osakkeenomistaja huolehtii muutostyön suorittamisesta hyvän rakentamistavan mukaisesti ja lisäksi hänen on ilmoitettava märkätilaremontista etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle.

Muutostyöprojektin ja sen lopputuloksen on täytettävä hyvän rakennustavan asettamat vaatimukset. Muutostyötä tehdessä on huolehdittava siitä, että rakentamisessa noudatetaan tarvittavilta osin nykyisen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä, vaikka kyseessä olisikin vanha rakennus. Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat lähtökohtaisesti uuden rakennuksen rakentamista,mutta korjaus- ja muutostyössä määräyksiä sovelletaan kuitenkin siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus edellyttävät.

Osakkeenomistajan vastuulla on teettää remontti sellaisella rakennusliikkeellä, joka noudattaa voimassaolevia rakentamismääräyksiä. Jos osakas laiminlyö hyvän rakennustavan noudattamisen, hänelle voi syntyä vauriotilanteessa vahingonkorvausvelvollisuus. Työlle on järjestettävä myös riittävä valvonta.

Vesieristeet pakollisia kaikissa märkätiloissa

Märkätilaremontissa vaihdetaan usein kylpyhuoneen kaakelit. Kaakeleiden vaihto edellyttää käytännössä aina vesieristeen uusimista, koska kaakeleita irrotettaessa vesieristys saattaa vahingoittua. Osakkaan velvollisuutena on huolehtia vesieristyksen toteuttamisesta rakentamismääräysten mukaisesti.

Puutteelliset tai kokonaan puuttuvat vesieristykset aiheuttavat usein kylpyhuoneiden kosteusvauroita. Siksi vesieristys on uusien rakentamismääräysten mukaan pakollinen kaikissa märkätiloissa, eli kylpyhuoneessa ja saunassa. Vesieristys on asennettava sekä seiniin että lattiaan, ja taloyhtiölle on ennen remontin aloittamista ilmoitettava eristyksen tekijän tiedot.

Joskus kyseessä voi olla sellaisen wc-tilan remontointi, joka ei ole kostea eli tilassa ei ole suihkua tai kylpyammetta. Tällöin vesieristystä ei ole välttämätöntä asentaa, vaan se voidaan joissain tapauksissa jättää kokonaan pois tai sivellä seinä- ja lattiapinnalle kosteuseristys, joka estää lattialle roiskuvan veden pääsyn rakenteisiin.

Lattiakaivon on liityttävä saumattomasti vesieristykseen ja sen tiivistysten tulee olla kunnossa. Vesikalusteissa erityisesti suihkun sekoittajan ja pesukoneen liitoksiin on kiinnitettävä huomiota, koska niiden mahdolliset vuotovedet saattavat valua huomaamattomasti seinän sisälle aiheuttaen vaurioita.

Osakkaan on myös huolehdittava siitä, että muutokset ja uudistukset märkätilan sähköistyksiin tekee sähköalan ammattilainen. Kuivassa wc-tilassa sähköturvallisuusmääräykset ovat märkätiloja lievemmät.

Carita Hulma
Asumisen ja rakentamisen juridiikan asiantuntija