Ajankohtaista

Pienten asunto-osakeyhtiöiden erityispiirteitä

Kahden, kolmen tai neljän osakkaan asunto-osakeyhtiöissä noudatettavat lainkohdat ja käytännöt eroavat useimmiten jonkin verran asunto-osakeyhtiöistä, joissa osakkaita on enemmän. Muutaman osakkaan yhtiöissä päätöksenteko saattaa olla menettelyllisesti yksinkertaistakin, mutta samalla korostuu myös osakkaiden vastuu yhtiön toiminnan järjestämisestä. Jos osakkaat puhaltavat yhteen...

Sähköinen viestintä taloyhtiössä

Sähköisten viestintämenetelmien yleistyessä myös taloyhtiöissä pohditaan, kuinka yhtiön sisäistä tiedonkulkua voisi sähköistää osakkaiden tiedonsaantioikeuksia vaarantamatta. Vaikka etenkin nuorempi ikäpolvi saattaa kokea sähköisten viestintämenetelmien käytön ja niistä koituvat hyödyt itsestäänselvyydeksi, on taloyhtiössä kuitenkin huomioitava myös tietoyhteiskunnan ulkopuolella olevat asukkaat. Onko pyykkituvan...

Milloin osakkaan märkätilaremontissa on uudistettava vesieristeet ja sähköt nykymääräysten mukaisiksi?

Osakkeenomistajalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus tehdä omalla kustannuksellaan muutoksia osakehuoneistossa. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn huoneiston käyttötarkoituksen mukainen eikä siitä saa aiheutua haittaa yhtiölle tai muille osakkaille. Märkätiloihin liittyvät muutokset saattavat käsittää esimerkiksi ammeen vaihdon suihkukoppiin tai suihkunurkkaukseen ja kaakeleiden...