Taloyhtiöiden hoitokulut nousupaineessa vuonna 2022

Taloyhtiöiden on syytä tulevaisuudessa kiinnittää huomioita useaan eri seikkaan laatiessaan vuosittaisia talousarvioita, sillä taloyhtiöiden hoitokulut ovat nousemassa aiempaa korkeammiksi tänä vuonna. Nousupaine on seurausta erityisesti lämmityskustannusten maailmanlaajuisesta noususta ja se näkyy taloyhtiöissä monella eri osa-alueella.

Kaukolämmön hintojen noususta tiedotettiin jo loppuvuonna 2021. Kaukolämmön hintojen valtakunnalliseen nousuun ovat vaikuttaneet kohonneet energiantuotannon kustannukset. Tällä hetkellä kaukolämmön hintamuutoksissa on huomattavia kaupunkienvälisiä eroa. Kaukolämpöä käyttävien taloyhtiöiden tuleekin huomioida energiayhtiöiden lämmityshintojen muutokset budjetoidessaan vuotta 2022 ja etenkin vuoden alussa on hyvä varautua lisämenoihin, koska silloin lämpöä kuluu eniten.

Sähkön markkinahinnat ovat myös nousseet viime syksyn aikana poikkeuksellisen korkeiksi. Taloyhtiöiden olisikin hyvä tarkastaa verkkoyhtiönsä, sähkösopimuksensa sekä kiinteistösähkön mahdolliset hinnanmuutokset. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoihin on viime aikoina tullut huomattavia muutoksia. Lisäksi osa sähköyhtiöistä on jo lakkauttanut tai suunnittelee lakkauttavansa sähkösopimukset, jotka sisältävät hintakaton. Mikäli taloyhtiön käyttämä sähköyhtiö päättää poistaa hintakattosopimukset, voivat sähkön kustannukset nousta huomattavasti.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (KYKI) on noussut jo viime vuonna huomattavasti edelliseen verrattuna. Tilastokeskuksen selvityksen mukaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset olivat nousseet 4,3 prosenttia vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Tämän lisäksi myös rakennuskustannusindeksi on viime keväästä alkaen ollut kiihtyvässä nousussa. Taloyhtiöiden mahdolliset korjaushankkeet ja niiden rahoitus tuleekin jatkossa suunnitella entistä tarkemmin.  Kaikki edellä mainitut hintojen nousut ovat vaikuttaneet myös kuluttajahintojen selvään kasvuun. Kuluttajahintoja nostavat erityisesti asumisen ja sähkön hinnannousut.

Taloyhtiöillä on mahdollisuus saada valtiolta erilaisia avustuksia korjaushankkeisiin. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara tukee myös vuonna 2022 tiettyjä asuntoyhtiöiden korjaushankkeita. Ara myöntää avustuksia esimerkiksi iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamistoimenpiteisiin, joiden tarkoitus on parantaa heidän mahdollisuuksia kotona asumiselle. Tämän lisäksi Ara myöntää avustuksia hissien jälkiasentamiseen, erilaisten liikkumisesteiden poistamiseen, asuntojen energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnitteluun sekä sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin muutoksiin kiinteistöjen sähköjärjestelmissä.