Kiinteistöverojärjestelmän uudistaminen tuo mukanaan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta

Valtionvarainministeriön mukaan kiinteistöverojärjestelmän muutoksen keskeisenä tavoitteena on kytkeä verotusarvot tiiviimmin käypiin arvoihin ja rakennuskustannuksiin. Maapohjien arvostamisen osalta muutos tarkoittanee nykyisten, kiinteistömarkkinoiden hintakehityksestä jälkeen jääneiden tonttihintakarttojen päivittämistä nykyhetken käypien arvojen mukaisiksi. Päivitetyt hinta-aluekartat olisivat lisäksi avoimesti kaikkien nähtävillä. Tältä osin uudistus edistäisi maapohjan arvostamiseen kaivattua läpinäkyvyyttä.

Muutoksen suurimpana mahdollisena hyötynä pidetään rakennusten arvostamiseen kaavailtuja uudistuksia. Nykyisestä, rakennusten lukuisiin yksityiskohtaisiin ominaisuustietoihin perustuvasta järjestelmästä luovuttaisiin, ja verotusarvon määrittelyssä siirryttäisiin tarkastelemaan keskimääräisiä alueellisia uudisrakentamiskustannuksia sekä rakennusten kokoa ja ikää. Nykyinen järjestelmä on vaikeaselkoinen ja liian yksityiskohtainen. Muutos vähentäisi turhia veroriitoja ja tarvetta hakea virheellisen arvostuksen johdosta liikaa maksettujen kiinteistöverojen palautuksia.

Koska kiinteistön verotusarvolla on ratkaiseva merkitys kiinteistöveron lopulliseen määrään, olisi uudistuksen yhteydessä varmistettava, etteivät muutokset aiheuta yllättäviä heilahduksia verotusarvoihin ja kohtuuttomia lisäyksiä yritysten tai kotitalouksien verotaakkaan. Parhaassa tapauksessa uudistus kuitenkin johtaa entistä läpinäkyvämpään, yksinkertaisempaan, ennakoitavampaan ja hallinnollisesti kevyempään kiinteistöverojärjestelmään.

Tarjoamassamme kiinteistöverotuksen tarkastuksessa voi löytyä väärin kirjattuja kiinteistöveroja, jotka mahdollistavat suuretkin veronpalautukset. Tarkistus sopii erityisesti niille yrityksille, joilla on esimerkiksi useita kiinteistöjä, tehtaita tai myymälöitä.

Lue lisää palvelustamme ja ota yhteyttä, niin katsotaan, onko yritykselläsi piileviä saatavia liikaa maksetuista kiinteistöveroista.

Frans Bergman, Associate, +358 40 772 4200, [email protected]