Kameravalvonnan toteuttaminen taloyhtiössä

Taloyhtiö voi haluta lisätä turvallisuutta asentamalla piha-alueilleen ja yhtiön omistuksissa oleviin rakennuksiin tallentavan kameravalvonnan. Valvonnan toteuttamisessa tulee kuitenkin huomioida monenlaiset oikeudelliset lähtökohdat. Huomioon tulee ottaa niin asukkaiden oikeus yksityisyyteen ja kotirauhaan kuin lainsäädännön asettamat velvoitteet tietosuoja-asioista. Keskeiset säännökset löytyvät rikoslaista,...