Miten taloyhtiön tulee toimia osakkaan maksukyvyttömyystilanteessa?

Inflaation myötä kiristynyt taloustilanne on näkynyt taloyhtiöiden osakkaiden maksuongelmien lisääntymisenä. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkuneen matalan korkotason aikana otetut asuntolainat, jotka ovat korkojen nousun myötä käyneet liian suuriksi osakkaiden nykyiseen maksukykyyn nähden. Samanaikaisesti taloyhtiöt ovat joutuneet tekemään korotuksia hoitovastikkeisiin...