Muutoksia taloyhtiöiden paloturvallisuutta koskevaan vastuunjakoon

Vuoden 2024 alussa voimaan astuva pelastuslain uudistus muuttaa taloyhtiön paloturvallisuusvelvoitteita. Jatkossa taloyhtiön on huolehdittava siitä, että huoneistot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka havaitsevat alkavan tulipalon mahdollisimman aikaisin sekä varoittavat huoneistoissa olevia. Taloyhtiö on lisäksi velvollinen huolehtimaan palovaroittimien...