Etäyhteydellä järjestettävistä yhtiökokouksista tehdään laillisia lakimuutoksella

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, jotka tulevat vaikuttamaan muun muassa yhtiökokousten pitämiseen. Muutokset tulisivat muuttamaan muun muassa osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain säännöksiä etäyhteyden välityksellä pidettävistä kokouksista. Hallitus katsoo etäosallistumisen helpottamisen ja etäkokousten sallimisen olevan perusteltua, sillä esitettyjen muutosten tavoitteena on...