Ehdotus yhtiöiden etäkokousten mahdollistamisesta lausunnoille

Koronapandemian aikana yhtiöiden etäosallistumisvaihtoja on helpotettu väliaikaisesti voimassa olevin laein. Nyt oikeusministeriön asettama työryhmä on ehdottanut pysyvää lakimuutosta, joka helpottaisi etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja sallisi täysin etänä, ilman kokouspaikkaa pidettävät kokoukset. Ehdotuksen tavoitteena on osakkaiden osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Työryhmän...