Yhtiökokous päätti yksinkertaisella enemmistöllä hankkia lisämaata – kaikkien osakkeenomistajien tuli rahoittaa hanke

Hovioikeus on antanut ratkaisun asiassa, jossa osa asunto-osakeyhtiön osakkaista oli nostanut kanteen taloyhtiötä vastaan. Kanteella vaadittiin yhtiökokouksessa tehdyn päätöksen kumoamista. Kyse oli siitä, että yhtiökokouksessa oli yksinkertaisella äänten enemmistöllä päätetty kahden tontin hankkimisesta lisämaaksi. Yhtiökokous oli pitänyt hankintaa sellaisena asunto-osakeyhtiölaissa...