Yhtiökokouksen päätös kieltää ikkunoiden rakentaminen oli yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen

Tapauksessa rakennusvalvontavirasto oli vuonna 2014 myöntänyt taloyhtiölle rakennusluvan kahdeksan uuden ikkunan avaamiseksi ullakolle rakennettuun huoneistoon. Vuonna 2019 taloyhtiön yhtiökokous teki kuitenkin päätöksen, jonka mukaan osakkaalle ei annettu lupaa julkisivun muuttamiseen ja ikkunoiden avaamiseen. Tuomioistuimen arvioitavaksi tuli ensinnäkin se, oliko asunto-osakeyhtiö...