Osakkaan muutostyölle asetettavat ehdot

Asunto-osakeyhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa osakkaan muutostyölle ehtoja, jos työ vahingoittaa rakennusta tai muutoin aiheuttaa haittaa yhtiölle tai toisille osakkaille. Ehtojen tulee olla tarpeellisia rakennuksen vahingoittumisen tai muun mahdollisen haitan välttämiseksi tai korvaamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus tehdä...