Miten toimia, jos asukkaat jättävät tavaroitaan taloyhtiön tiloihin?

Ilmiö on monelle taloyhtiölle tuttu: lukitun rappukäytävän suojasta, yleensä ulko-oven välittömästä läheisyydestä löytyy seinänvierusta, jonka äärelle on parkkeerattu lastenrattaita. Lumisen talven aikana myös pulkkia ja muita talviurheiluvälineitä on saattanut ilmaantua rappukäytävien nurkkiin. Taloyhtiön hallitus voi puuttua tilanteeseen kieltämällä tavaroiden säilyttämisen yhtiön tiloissa, joihin muun muassa rappukäytävät sekä ullakko- ja kellaritilat yleensä lukeutuvat.

Yhtiöllä on kiinteistön omistajana velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta ja siten myös rakennuksen uloskäyntien, kulkureittien ja pelastusteiden esteettömyydestä. Vaikka yhtiö ei ole vastuussa sen tiloihin eksyneestä toiselle kuuluvasta omaisuudesta, se ei voi vapaasti ilman omistajan lupaa poistaa omaisuutta kiinteistöltä. Omaisuuden poistamiseksi yhtiön tulisikin toimittaa asukkaille ilmoitus, jossa asukkaita kehotetaan määräaikaan mennessä poistamaan yhtiön tiloihin kertyneet esineet sillä uhalla, että tunnistamattomat esineet viedään pois tai hävitetään. Kohtuullisena määräaikana voidaan pitää vähintään kahta viikkoa.

Ilmoitus tulisi toimittaa jokaiselle osakkaalle siihen osoitteeseen, joka yhtiölle on ilmoitettu. Jotta kehotus tavaroiden siirtämiseen välittyisi myös mahdollisille vuokralaisille, ilmoitus on pudotettava kunkin huoneiston postiluukusta ja lisäksi kiinnitettävä yhtiön ilmoitustaululle. Jos yhtiön tiloista vielä määräajan päätyttyä löytyy sinne kuulumatonta omaisuutta, jota kukaan ei ole merkinnyt omakseen, tavarat voidaan luetteloida ja valokuvata. Mikäli esine on vailla omistajaa ja se voidaan varmuudella todeta hylätyksi, esineen omistusoikeuden katsotaan siirtyneen yhtiölle. Tällöin yhtiö voi menetellä esineen suhteen parhaaksi katsomallaan tavalla.