Myymälähuoneiston käyttäminen yhtiöjärjestyksen vastaiseen tarkoitukseen hallintaanottoperusteena

Helsingin hovioikeus antoi 31.5.2021 ratkaisun asiassa S 19/1881, jossa osakkeenomistaja omisti myymälähuoneiston hallitsemiseen oikeuttavat osakkeet. Osakkeenomistajan osakehuoneistoa oli käytetty kahvilana tai ravintolana vastoin yhtiöjärjestyksen käyttötarkoitusta. Yhtiökokous teki päätöksen osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan yhtiöjärjestysmääräyksen vastaisen käyttötarkoituksen perusteella. Osakkeenomistaja nosti yhtiökokouspäätöksen moitekanteen...