Apulaistietosuojavaltuutetulta uusi päätös asuintaloon asennettavan sähkölukkojärjestelmän henkilötietokäsittelystä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on määrännyt Kojamo Oyj:n muuttamaan sähkölukkojärjestelmään liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Apulaistietosuojavaltuutettu on päätöksessään todennut, ettei rekisterinpitäjä Kojamo Oyj ollut huomioinut tietosuojalainsäädännön vaatimuksia riittävällä tavalla. Asiassa oli kysymys rekisteröityyn kohdistettavan informoinnin sekä henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden ja rekisteripitäjän muiden velvollisuuksien...