Kenelle kuuluu tieto hallituksen kokouspöytäkirjasta?

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole säädetty hallituksen kokouksen pöytäkirjan julkisuudesta. Näin ollen hallitus voi itse päättää, missä laajuudessa se julkaisee kokouspöytäkirjat. Poikkeuksen edellä sanottuun tuo asunto-osakeyhtiölaki, jonka mukaan osakkeenomistajilla on oikeus saada tieto hallituksen päätöksestä, jos päätös koskee osakkaan omistamiin yhtiön osakkeisiin...