Hallituksen jäsenen erottaminen kesken toimikauden

Asunto-osakeyhtiön hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestyksessä ole edellytetty määräenemmistöä. Mahdollisuuksien mukaan hallituksen tulisi kuitenkin pyrkiä yksimielisiin päätöksiin, jolloin korostuu hallituksen kyky ratkaista erimielisyyksiä keskustelemalla. Toisinaan näkemyserot hallituksen sisällä vaikeuttavat sen toimintaa, mikä voi herättää tarpeen arvioida hallituksen kokoonpanoa...